NASZYM ZDANIEM NAJLEPSZY PORTAL O INWESTYCJACH BUDOWLANYCH.
POZOSTAŁE

Koronawirus a roboty budowlane

Szczególne regulacje prawne dotyczące robót budowlanych wynikające ze specustawy w sprawie koronawirusa
12 III
2020

koronawirus a roboty budowlane

Koronawirus to hasło poruszane w ostatnim czasie w kontekście niemal wszystkich dziedzin życia. Nieuchronnie wpływa ono również na prowadzoną w Polsce działalność gospodarczą. W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2, zwanego także COVID-19 lub po prostu koronawirusem, przyjęto specjalną ustawą. Obowiązująca od dnia 8 marca 2020 roku specustawa zawiera m.in. regulacje dotyczące robót budowlanych. Na razie obowiązują one do dnia 4 września 2020 roku.

Bez przepisów budowlanych?

Specustawa w sprawie koronawirusa wprost stanowi, że do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi nie stosuje się podstawowych przepisów dotyczących prowadzenia robót budowlanych. Powyższe obejmuje przepisy Prawa budowlanego, przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych – także przepisy w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pojęcia obiektu budowlanego, budowy, przebudowy i remontu zostały zdefiniowane w Prawie budowlanym (więcej na ten temat znajdziesz w artykule Charakterystyka umowy o roboty budowlane), które reguluje również projektowanie, utrzymywanie obiektów budowlanych, ich rozbiórkę i zmianę sposobu użytkowania. Rozumienie powyższych pojęć zasadniczo nie powinno więc budzić wątpliwości.

Pod pojęciem przeciwdziałania koronawirusowi należy rozumieć wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczenia skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem. Tak sformułowana definicja jest bardzo szeroka. Dokonanie oceny, czy dane roboty budowlane pozostają w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi będzie wymagało indywidualnego podejścia do każdego przypadku. Specustawa pozwala przyjąć, że taki związek zaistnieje w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku poszerzania bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych. W praktyce prawdopodobnie chodzi tutaj o budowę nowych lub rozbudowę istniejących przestrzeni wykorzystywanych przez placówki medyczne.

Wyłączenie – w całości czy w części?

Podstawowy problem stanowi ustalenie zakresu wprowadzonego wyłączenia. Nie sposób jednoznacznie ustalić, czy w przypadkach objętych specustawą przepisy te będą wyłączone w całości czy też w jakieś części.

Specustawa zdaje się wskazywać na wyłączenie w całości. W praktyce jednak trudno sobie wyobrazić, aby prowadzenie robót budowlanych, nawet związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi, nie podlegało w ogóle żadnym regulacjom. Z drugiej strony trudno powiedzieć, kto i na jakiej podstawie miałby decydować, w jakiej części wyłączyć, a w jakiej zachować, stosowanie powyższych przepisów. W razie prowadzenia robót budowlanych związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi konieczne więc będzie indywidualna, profesjonalna pomoc prawna.


O kwestiach związanych z koronawirusem informujemy na bieżąco także na blogu prowadzonym na naszej firmowej stronie mbwnet.pl. Problematyka koronawirusa nie ogranicza się jedynie do prawa budowlanego. Koronawirus ma też wpływ na wiele innych dziedzin życia. Polecamy zatem lekturę artykułu Działalność sądów w czasie koronawirusa, a także innych publikacji udostępnionych na naszym portalu MBW Karne.


Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami osobiście, abyśmy mogli pomoc konkretnie w Twojej sprawie.

Najnowsze artykuły

19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
DLA INWESTORA

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
POZOSTAŁE

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa
12 III
2020
koronawirus a roboty budowlane
POZOSTAŁE

Koronawirus a roboty budowlane

Szczególne regulacje prawne dotyczące robót budowlanych wynikające ze specustawy w sprawie koronawirusa

Nasze marki

MBW INVESTMENTS
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
MBW BAUARBEITEN
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
MBW CREDITS
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie