NASZYM ZDANIEM NAJLEPSZY PORTAL O INWESTYCJACH BUDOWLANYCH.

DLA INWESTORA

wybór nieruchomości
analiza stanu prawnego nieruchomości (księgi wieczyste, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ewidencja gruntów i budynków, rejestr zabytków), weryfikacja treści umów i innych dokumentów dotyczących nieruchomości
zakup nieruchomości
przygotowanie i negocjowanie przedwstępnej i przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości, współpraca z kancelariami notarialnymi, wpisy w księgach wieczystych, przygotowanie dokumentów dotyczących hipotek i służebności
umowa z projektantem
przygotowanie i negocjowanie umowy z projektantem (w tym „zaprojektuj i wybuduj”), doradztwo w zakresie praw autorskich do projektu budowlanego i ustalenia warunków współpracy z projektantem w trakcie realizacji robót budowlanych
umowa z wykonawcą
przygotowanie i negocjowanie umowyo roboty budowlanez indywidualnymi rozwiązaniami dostosowanymi do konkretnych potrzeb i oczekiwań, pomoc w stosowaniu umowy w trakcie realizacji inwestycji, wsparcie w kontaktach z wykonawcą
zapewnienie nadzoru inwestorskiego
przygotowanie i negocjowanie umowy o współpracę z inspektorem nadzoru inwestorskiego z odpowiednim określeniem jego obowiązków i odpowiedzialności, pomoc prawna w kontaktach z inspektorem w toku procesu budowlanego
kontakty z podwykonawcami
wsparcie w kontaktach z podwykonawcami w trakcie realizacji inwestycji, doradztwo w zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców, pomoc w sporach związanych z robotami wykonanymi przez podwykonawców
zabezpieczenie wykonania robót
doradztwo w zakresie konstrukcji prawnych zabezpieczających faktyczne wykonanie robót, przygotowanie i analiza dokumentów dotyczących zabezpieczeń (w tym kar umownych i gwarancji bankowej), wsparcie w wykorzystaniu udzielonych zabezpieczeń
dochodzenie usunięcia wad robót
pomoc prawna w kontaktach dotyczących usunięcia wad wykonanych robót, doradztwo w zakresie rękojmi i gwarancji jakości oraz wykonawstwa zastępczego i jego kosztów, analiza możliwych roszczeń, wsparcie w negocjacjach i przygotowywanie pism
spory sądowe związane z budową
pomoc w polubownym rozwiązywaniu konfliktów (w tym w drodze mediacji), wsparcie w negocjacjach i przygotowywanie pism, prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, reprezentacja w toku egzekucji

Nasze marki

MBW INVESTMENTS
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
MBW BAUARBEITEN
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
MBW CREDITS
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie