NASZYM ZDANIEM NAJLEPSZY PORTAL O INWESTYCJACH BUDOWLANYCH.

DLA WYKONAWCY

współpraca w ramach konsorcjum
przygotowanie i negocjowanie umowy konsorcjum, doradztwo w zakresie ustalenia warunków współpracy lidera i partnerów konsorcjum, pomoc w stosowaniu umowy konsorcjum i kontaktach z konsorcjantami
umowa z inwestorem
przygotowanie i negocjowanie umowy o roboty budowlane, doradztwo w zakresie obowiązków inwestora, procedury zapłaty wynagrodzenia i granic odpowiedzialności wykonawcy, pomoc w stosowaniu umowy w trakcie realizacji robót budowlanych
umowa z podwykonawcą
przygotowanie i negocjowanie umowy z podwykonawcą, doradztwo w zakresie terminów wykonania robót przez podwykonawcę i odpowiedzialności podwykonawcy, przygotowanie pism do podwykonawcy i pomoc w kontaktach
zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia
doradztwo w zakresie konstrukcji prawnych zabezpieczających zapłatę wynagrodzenia, przygotowanie i analiza dokumentów dotyczących zabezpieczeń (w tym kar umownych i gwarancji bankowej), wsparcie w wykorzystaniu udzielonych zabezpieczeń
ubezpieczenie na potrzeby budowy
doradztwo w zakresie ubezpieczeń dotyczących budowy (w tym odpowiedzialności cywilnej i ryzyk budowlanych), analiza produktów oferowanych przez ubezpieczycieli, weryfikacja ubezpieczeń podwykonawców, wsparcie przy korzystaniu z ubezpieczeń
przejęcie terenu budowy
wsparcie na etapie przejęcia terenu budowy, doradztwo w zakresie odpowiedzialności wykonawcy za szkody powstałe na terenie budowy i wokół niego oraz organizacji zaplecza budowy i rozliczenia jego kosztów (w tym mediów i ochrony)
procedura odbioru robót
wsparcie w przekazaniu inwestorowi wykonanych robót z zachowaniem odpowiednich wymogów formalnych, pomoc prawna przy czynnościach odbiorowych z udziałem podwykonawców,przygotowanie i analiza wzorów protokołów odbioru
odpowiedzialność za wady robót
pomoc prawna w kontaktach z inwestorem i podwykonawcami dotyczących usunięcia wad wykonanych robót, doradztwo w zakresie rękojmi i gwarancji jakości oraz wykonawstwa zastępczego i jego kosztów, wsparcie w negocjacjach i przygotowywanie pism
dochodzenie należności
pomoc w polubownym rozwiązywaniu konfliktów (w tym w drodze mediacji), przygotowywanie wezwań do zapłaty i udział w spotkaniach, prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, reprezentacja w toku egzekucji

Nasze marki

MBW INVESTMENTS
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
MBW BAUARBEITEN
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
MBW CREDITS
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie