NASZYM ZDANIEM NAJLEPSZY PORTAL O INWESTYCJACH BUDOWLANYCH.
DLA INWESTORA

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
19 II
2021

Tak jak całe społeczeństwo, również inwestorzy robót budowlanych muszą liczyć się z wpływem przedłużającej się epidemii koronawirusa na prowadzone przez nich inwestycje. Dystans społeczny, zakrywanie ust i nosa, kwarantanny, izolacje i inne ograniczenia sanitarne – wszystko to wpływa na sposób, a przede wszystkim na czas, realizacji prac przez wykonawców. Problemy z budową z powodu COVID-19 są więc coraz częstsze i rośnie ryzyko sporów związanych z dotrzymaniem zawartych umów. Warto jednak mieć świadomość, jakich środków prawnych można w takiej sytuacji użyć przeciwko wykonawcy, zwłaszcza nadużywającemu tłumaczeń związanych z koronawirusem.

Kluczowe postanowienia umowne

Gdy wykonawca zgłasza problemy z budową z powodu COVID-19, konieczna jest najpierw dokładna analiza zawartej umowy. Nierzadko przewiduje ona narzędzia, po które inwestor może w takiej sytuacji sięgnąć. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na postanowienia dotyczące kar umownych za opóźnienie czy odstąpienia od umowy z powodu przedłużającego się opóźnienia. Czasem przydatne będą również inne formy zabezpieczeń (np. o których piszemy m.in. w artykułach Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej i Zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej). Oczywiście możliwość skorzystania przez inwestora z powyższych środków prawnych zależy od dokładnego brzmienia umowy, które najlepiej oceni profesjonalny doradca. Gdy okażą się one niewystarczające, warto znać przepisy o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane.

Odstąpienie w każdej chwili, ale za wynagrodzeniem

Zgodnie z art.644 w zw. z art.656 Kodeksu cywilnego, dopóki roboty budowlane nie zostały ukończone, w każdej chwili inwestor może skorzystać z odstąpienia od umowy. Powyższa regulacja dotyczy umowy o dzieło, ale stosuje się ją odpowiednio do umowy o roboty budowlane (o różnicach przeczytasz w artykule Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło). W takim przypadku konieczna jest jednak zapłata umówionego wynagrodzenia. Można odliczyć jedynie to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych. Przepisy nie wskazują przyczyn takiej decyzji, więc można ją podjąć również z uwagi na problemy z budową z powodu COVID-19. Takie narzędzie łatwo zatem zastosować, ale w praktyce rzadko będzie ono dla inwestora finansowo opłacalne.

Odstąpienie przy braku szans na realizację

Inna podstawa prawna, pozwalająca inwestorowi skorzystać z odstąpienia od umowy, znajduje się w art.635 w zw. z art.656 Kodeksu cywilnego. Także umieszczono ją wśród przepisów o umowie o dzieło stosowanych odpowiednio do umowy o roboty budowlane. Dotyczy sytuacji, gdy w wyniku opóźnienia wykonawcy z rozpoczęciem lub wykończeniem prac ich ukończenie w umówionym czasie nie jest prawdopodobne. Co istotne, w tym przypadku inwestor nie musi wyznaczać wykonawcy żadnego dodatkowego terminu do prawidłowej realizacji obowiązków umownych. Takie narzędzie może być korzystne dla inwestora, o ile opóźnienie wykonawcy związane z koronawirusem rzeczywiście jest poważne.

Przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od umowy inwestor powinien jednak wziąć pod uwagę, że wpływa ono na sposób rozliczenia wynagrodzenia (o którym piszemy także w artykule Ryczałt czy kosztorys – jakie wynagrodzenie wybrać?). W razie sporu stron dokonuje się go bowiem nie na podstawie zawartej umowy, a według reguł tzw. bezpodstawnego wzbogacenia.


Będąc stroną transakcji, dobrze znać pozycję prawną potencjalnego przeciwnika. Wkrótce napiszemy o tym w kolejnym artykule.


Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i potrzebujesz pomocy w konkretnej sprawie, zapraszamy do kontaktu. Warto też odwiedzić naszą stronę www.mbwnet.pl.

Najnowsze artykuły

19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
DLA INWESTORA

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
POZOSTAŁE

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa
12 III
2020
koronawirus a roboty budowlane
POZOSTAŁE

Koronawirus a roboty budowlane

Szczególne regulacje prawne dotyczące robót budowlanych wynikające ze specustawy w sprawie koronawirusa

Nasze marki

MBW INVESTMENTS
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
MBW BAUARBEITEN
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
MBW CREDITS
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie